2003

شهردار نوشهر با بیان اینکه شهر بندری نوشهر آماده استقبال از میهمانان نوروزی است، گفت: شورا و شهرداری برای توسعه ‏و آبادانی شهر نوشهر برنامه‌های ویژه‌ای دارند.‏

به گزارش نوشهرآنلاین، مجید شعبان‌نژاد طی گفت‌وگویی به‎ ‎برنامه‎ ‎مشخص‌شده‎ ‎شهرداری‎ ‎برای‎ ‎سه‎ ‎سال‎ ‎آینده اشاره کرد و ‏گفت: بودجه‎ ‎شهرداری‎ ‎نوشهر‎ ‎درسال‎ ‎آینده‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎‏38‏‎ ‎میلیارد‎ ‎تومان است‎ ‎و‎ ‎اگر‎ ‎بتوانیم‎ ‎‏40‏‎ ‎درصد‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎سمت هزینه‌های‎ ‎جاری‎ ‎ببریم‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎نیروی زیادی‎ ‎که‎ ‎شهرداری‎ ‎نوشهر‎ ‎دارد،‎ ‎کار‎ ‎مثبتی خواهد‎ ‎بود، زیرا‎ ‎شهرداری‎ ‎در‎ ‎ماه‎ ‎یک میلیارد‎ ‎و‎ ‎‏200‏‎ ‎میلیون‎ ‎تومان‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎‏12‏‎ ‎ماه حدود‎ ‎‏15‏‎ ‎میلیارد‎ ‎تومان‎ ‎هزینه‌های‎ ‎جاری و‎ ‎پرسنلی‎ ‎دارد.‏

وی با بیان‎ ‎اینکه بنا‎ ‎داریم‎ ‎با‎ ‎متمم‎ ‎بودجه‎ ‎افزایش‎ ‎درآمد داشته‎ ‎باشیم، اظهار کرد: پیش‌بینی درآمد‎ ‎شهرداری‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎آینده‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎‏38 میلیارد‎ ‎تومان‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎باید‎ ‎این‎ ‎میزان‎ ‎را‎ ‎به 55 تا‎ ‎‏60‏‎ ‎میلیارد‎ ‎تومان‎ ‎افزایش‎ ‎و‎ ‎‏60‏‎ ‎درصد اعتبارات‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎سمت‎ ‎کارهای‎ ‎عمرانی‎ ‎سوق دهیم.‏


شهردار نوشهر اقدامات واحد خدمات شهری را افزایش‎ ‎دو‎ ‎دستگاه‎ ‎خودروی‎ ‎کمپرسی‎ ‎برای جمع‌آوری‎ ‎ضایعات‎ ‎حاصل‎ ‎از‎ ‎خانه‎ ‎تکانی‎ ‎شهروندان، جمع‌آوری‎ ‎هر‎ ‎روزه‎ ‎زباله‌های‎ ‎شهری‎ ‎حتی روزهای‎ ‎تعطیل‎ ‎رسمی‎ ‎توسط‎ ‎‏9‏‎ ‎دستگاه‎ ‎خودروی مکانیزه‎ ‎حمل‎ ‎زباله، اختصاص‎ ‎سه‎ ‎دستگاه‎ ‎کامیون حمل‎ ‎زباله، رفت‎ ‎و‎ ‎روب‎ ‎هر روزه‎ ‎خیابان‌های مرکزی‎ ‎و‎ ‎اصلی‎ ‎شهر‎ ‎توسط‎ ‎‏40‏‎ ‎نیروی پا‎ ‎کبان،‎ ‎رفت‎ ‎وروب‎ ‎شهرک‌ها، کوچه‌‌های‎ ‎فرعی‎ ‎و‎ ‎بن‌بست‌ها توسط‎ ‎‏20‏‎ ‎نیروی‎ ‎پا‎ ‎کبان، شستشوی‎ ‎هر‎ ‎روزه‎ ‎کانال ‏جنب‎ ‎زندان‎ ‎و‎ ‎اطراف‎ ‎بازار‎ ‎ماهی‎ ‎و ضلع‎ ‎شمالی‎ ‎بازار‎ ‎روز بیان کرد.‏
وی خاطرنشان کرد: دیگر اقدامات واحد خدمات شهری نصب‎ ‎‏50‏‎ ‎عدد‎ ‎سطل‎ ‎زباله‎ ‎پاندولی‎ ‎درخیابان‌های‎ ‎بهارستان‎ ‎جنوبی،‎ ‎شمالی‎ ‎و‎ ‎فردوسی شمالی‎ ‎و‎ ‎جنوبی،‎ ‎خرید‎ ‎‏250‏‎ ‎دستگاه‎ ‎مخزن‎ ‎زباله مکانیزه‎ ‎‏11‏‎ ‎‏00‏‎ ‎لیتری‎ ‎برای‎ ‎استقرار‎ ‎در‎ ‎خیابان‌ها‎ ‎و ‏کوچه‌ها، استقرار‎ ‎دو‎ ‎دستگاه‎ ‎کانکس‎ ‎برای‎ ‎جمع‌آ‌وری زباله‌های‎ ‎خشک‎ ‎و‎ ‎راهنمایی‎ ‎شهروندان‎ ‎جنب کتابخانه‎ ‎مرکزی‎ ‎و‎ ‎روبرو‎ ‎دادگستری، اهدای‎ ‎سطل‌های‎ ‎تفکیک‎ ‎زباله‎ ‎به ادارات‎ ‎و‎ ‎برخی‎ ‎مدارس، استقرار‎ ‎ایستگاه‎ ‎بازیافت‎ ‎در‎ ‎ورودی شهر و‎ ‎استقرار‎ ‎کانتینر‎ ‎در‎ ‎جنگل‎ ‎معدن‎ ‎برای جمع‌آوری‎ ‎زباله‌های‎ ‎تر‎ ‎است.‏


شعبان‌نژاد اقدامات انجام‌شده در مورد فضای سبز شهر نوشهر را عملیات‎ ‎کودپاشی‎ ‎حیوانی‎ ‎برای‎ ‎تقویت‎ ‎خاک‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎گل‎ ‎و‎ ‎گیاه،‎ ‎غرس درختان‎ ‎نارنج‎ ‎و‎ ‎گو‌ن‌های‎ ‎زینتی‎ ‎سطح‎ ‎شهر‎ ‎برای‎ ‎زیبایی‎ ‎و‎ ‎جلوگیری‎ ‎از تجمع‎ ‎آفات، هرس‎ ‎گونه‌های‎ ‎پرچینی‎ ‎مانند‎ ‎شمشاد، شخم‎ ‎و‎ ‎وجین‎ ‎محل‌های‎ ‎استفاده‎ ‎برای‎ ‎کاشت‎ ‎گل‎ ‎و‎ ‎چمن، غرس‎ ‎نهال‌های‎ ‎جنگلی‎ ‎و‎ ‎مثمر،‎ ‎جمع‌آوری‎ ‎احشام‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎شهرو عملیات‎ ‎کاشت‎ ‎چمن‎ ‎در‎ ‎برخی‎ ‎نقاط‎ ‎شهری نام برد.‏


وی تصریح کرد: اجرا‎ ‎و‎ ‎نصب‎ ‎سیستم‎ ‎آب‌نمای‎ ‎هارمونیک‎ ‎جدید‎ ‎در‎ ‎بوستان‎ ‎ولایت، اجرای‎ ‎نورپردازی‎ ‎درختان‎ ‎و‎ ‎پیاده‌روهای‎ ‎سطح‎ ‎شهر، خرید‎ ‎‏76‏‎ ‎اصله‎ ‎پایه‎ ‎چراغ‎ ‎دکوراتیو‎ ‎جدید، سرویس‎ ‎و‎ ‎تعمیر‎ ‎چراغ‌های‎ ‎پارک، جابه‌جایی‎ ‎تأسیسات‎ ‎و‎ ‎امتیازات‎ ‎املاک‎ ‎و‎ ‎بناهای‎ ‎دردست‎ ‎تعمیر، ساخت‎ ‎دریچه‎ ‎کانال‎ ‎سطح‎ ‎شهر، رنگ‌آمیزی‎ ‎جداول‎ ‎شهر،‎ ‎رنگ‌آمیزی‎ ‎لوازم‎ ‎ورزشی، ‏لوله‌گذاری‎ ‎برای‎ ‎آبیاری‎ ‎فضای‎ ‎سبز، جمع‌آوری‎ ‎شبکه‎ ‎و‎ ‎تیرهای‎ ‎برق‎ ‎بتونی‎ ‎موجود‎ ‎در‎ ‎روبروی‎ ‎مسجد‎ ‎جامع،‎ ‎نصب‎ ‎پایه‎ ‎چراغ‎ ‎و‎ ‎تأمین‎ ‎روشنایی حاشیه‎ ‎زیرگذر‎ ‎روبروی‎ ‎آتش‌نشانی‎ ‎و‎ ‎ادامه‎ ‎نورپردازی‎ ‎درختان‎ ‎سطح‎ ‎شهر را جزء عملکرد واحد تأسیسات ‏از ابتدای مهرماه تا 20 اسفند است.‏

لینک کوتاه خبر:

نظرات مردمی

جدیدترین خبرها

آپــارات

یادداشت ویژه

جواد خسروی- کارشناس ارشد مسائل سیاسی

اقتصاد، چرا و چگونه ؟

اینکه در جمهوری اسلامی ایران طی‎ ‎یک دهه اخیر توسط رهبر انقلاب‎ ‎نام‌گذاری سال‌ها‎ ‎به شعار اقتصادی تعلق‌گرفته و در انقلابی که مبنای اساسی آن تحول فکری فرهنگی بر اساس ‏فرهنگ و آیین دین مبین اسلام است به اقتصاد این‌گونه پرداخته‌شده و می‌شود، این سؤال را ‏در ذهن برخی‌ها ایجاد می‌کند که اقتصاد چرا و چگونه؟یادداشت/ به مناسبت هفته هلال احمر؛

هلال احمر، نسیم رحمت برای نیازمندان

محبت هلال احمر همچو نسیم ملایمی بر نیازمندان می‌وزد و واقعیتی است که همه به تحسین آن ‏می‌پردازند، شاید دستشان خالی باشد، به حقشان نرسند و بهترین ایام تعطیلات درگیر ‏کار باشند، اما مصمم و با انگیزه در انجام ماموریت‌های محوله به راه خود ادامه می‌دهند.‏یادداشت/

به تبلیغ و ترویج برجام خاتمه دهید!

دو سال پیش که برجام را دولت پذیرفت، قرار بود همه تحریم های ظالمانه برداشته شود، اما اکنون نه تنها تحریم ها برداشته نشده است بلکه روز به روز بر آن افزوده می شود.بازی های بومی و محلی نوشهر