2003

شهردار نوشهر با بیان اینکه شهر بندری نوشهر آماده استقبال از میهمانان نوروزی است، گفت: شورا و شهرداری برای توسعه ‏و آبادانی شهر نوشهر برنامه‌های ویژه‌ای دارند.‏

به گزارش نوشهرآنلاین، مجید شعبان‌نژاد طی گفت‌وگویی به‎ ‎برنامه‎ ‎مشخص‌شده‎ ‎شهرداری‎ ‎برای‎ ‎سه‎ ‎سال‎ ‎آینده اشاره کرد و ‏گفت: بودجه‎ ‎شهرداری‎ ‎نوشهر‎ ‎درسال‎ ‎آینده‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎‏38‏‎ ‎میلیارد‎ ‎تومان است‎ ‎و‎ ‎اگر‎ ‎بتوانیم‎ ‎‏40‏‎ ‎درصد‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎سمت هزینه‌های‎ ‎جاری‎ ‎ببریم‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎نیروی زیادی‎ ‎که‎ ‎شهرداری‎ ‎نوشهر‎ ‎دارد،‎ ‎کار‎ ‎مثبتی خواهد‎ ‎بود، زیرا‎ ‎شهرداری‎ ‎در‎ ‎ماه‎ ‎یک میلیارد‎ ‎و‎ ‎‏200‏‎ ‎میلیون‎ ‎تومان‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎‏12‏‎ ‎ماه حدود‎ ‎‏15‏‎ ‎میلیارد‎ ‎تومان‎ ‎هزینه‌های‎ ‎جاری و‎ ‎پرسنلی‎ ‎دارد.‏

وی با بیان‎ ‎اینکه بنا‎ ‎داریم‎ ‎با‎ ‎متمم‎ ‎بودجه‎ ‎افزایش‎ ‎درآمد داشته‎ ‎باشیم، اظهار کرد: پیش‌بینی درآمد‎ ‎شهرداری‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎آینده‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎‏38 میلیارد‎ ‎تومان‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎باید‎ ‎این‎ ‎میزان‎ ‎را‎ ‎به 55 تا‎ ‎‏60‏‎ ‎میلیارد‎ ‎تومان‎ ‎افزایش‎ ‎و‎ ‎‏60‏‎ ‎درصد اعتبارات‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎سمت‎ ‎کارهای‎ ‎عمرانی‎ ‎سوق دهیم.‏


شهردار نوشهر اقدامات واحد خدمات شهری را افزایش‎ ‎دو‎ ‎دستگاه‎ ‎خودروی‎ ‎کمپرسی‎ ‎برای جمع‌آوری‎ ‎ضایعات‎ ‎حاصل‎ ‎از‎ ‎خانه‎ ‎تکانی‎ ‎شهروندان، جمع‌آوری‎ ‎هر‎ ‎روزه‎ ‎زباله‌های‎ ‎شهری‎ ‎حتی روزهای‎ ‎تعطیل‎ ‎رسمی‎ ‎توسط‎ ‎‏9‏‎ ‎دستگاه‎ ‎خودروی مکانیزه‎ ‎حمل‎ ‎زباله، اختصاص‎ ‎سه‎ ‎دستگاه‎ ‎کامیون حمل‎ ‎زباله، رفت‎ ‎و‎ ‎روب‎ ‎هر روزه‎ ‎خیابان‌های مرکزی‎ ‎و‎ ‎اصلی‎ ‎شهر‎ ‎توسط‎ ‎‏40‏‎ ‎نیروی پا‎ ‎کبان،‎ ‎رفت‎ ‎وروب‎ ‎شهرک‌ها، کوچه‌‌های‎ ‎فرعی‎ ‎و‎ ‎بن‌بست‌ها توسط‎ ‎‏20‏‎ ‎نیروی‎ ‎پا‎ ‎کبان، شستشوی‎ ‎هر‎ ‎روزه‎ ‎کانال ‏جنب‎ ‎زندان‎ ‎و‎ ‎اطراف‎ ‎بازار‎ ‎ماهی‎ ‎و ضلع‎ ‎شمالی‎ ‎بازار‎ ‎روز بیان کرد.‏
وی خاطرنشان کرد: دیگر اقدامات واحد خدمات شهری نصب‎ ‎‏50‏‎ ‎عدد‎ ‎سطل‎ ‎زباله‎ ‎پاندولی‎ ‎درخیابان‌های‎ ‎بهارستان‎ ‎جنوبی،‎ ‎شمالی‎ ‎و‎ ‎فردوسی شمالی‎ ‎و‎ ‎جنوبی،‎ ‎خرید‎ ‎‏250‏‎ ‎دستگاه‎ ‎مخزن‎ ‎زباله مکانیزه‎ ‎‏11‏‎ ‎‏00‏‎ ‎لیتری‎ ‎برای‎ ‎استقرار‎ ‎در‎ ‎خیابان‌ها‎ ‎و ‏کوچه‌ها، استقرار‎ ‎دو‎ ‎دستگاه‎ ‎کانکس‎ ‎برای‎ ‎جمع‌آ‌وری زباله‌های‎ ‎خشک‎ ‎و‎ ‎راهنمایی‎ ‎شهروندان‎ ‎جنب کتابخانه‎ ‎مرکزی‎ ‎و‎ ‎روبرو‎ ‎دادگستری، اهدای‎ ‎سطل‌های‎ ‎تفکیک‎ ‎زباله‎ ‎به ادارات‎ ‎و‎ ‎برخی‎ ‎مدارس، استقرار‎ ‎ایستگاه‎ ‎بازیافت‎ ‎در‎ ‎ورودی شهر و‎ ‎استقرار‎ ‎کانتینر‎ ‎در‎ ‎جنگل‎ ‎معدن‎ ‎برای جمع‌آوری‎ ‎زباله‌های‎ ‎تر‎ ‎است.‏


شعبان‌نژاد اقدامات انجام‌شده در مورد فضای سبز شهر نوشهر را عملیات‎ ‎کودپاشی‎ ‎حیوانی‎ ‎برای‎ ‎تقویت‎ ‎خاک‎ ‎و‎ ‎رشد‎ ‎گل‎ ‎و‎ ‎گیاه،‎ ‎غرس درختان‎ ‎نارنج‎ ‎و‎ ‎گو‌ن‌های‎ ‎زینتی‎ ‎سطح‎ ‎شهر‎ ‎برای‎ ‎زیبایی‎ ‎و‎ ‎جلوگیری‎ ‎از تجمع‎ ‎آفات، هرس‎ ‎گونه‌های‎ ‎پرچینی‎ ‎مانند‎ ‎شمشاد، شخم‎ ‎و‎ ‎وجین‎ ‎محل‌های‎ ‎استفاده‎ ‎برای‎ ‎کاشت‎ ‎گل‎ ‎و‎ ‎چمن، غرس‎ ‎نهال‌های‎ ‎جنگلی‎ ‎و‎ ‎مثمر،‎ ‎جمع‌آوری‎ ‎احشام‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎شهرو عملیات‎ ‎کاشت‎ ‎چمن‎ ‎در‎ ‎برخی‎ ‎نقاط‎ ‎شهری نام برد.‏


وی تصریح کرد: اجرا‎ ‎و‎ ‎نصب‎ ‎سیستم‎ ‎آب‌نمای‎ ‎هارمونیک‎ ‎جدید‎ ‎در‎ ‎بوستان‎ ‎ولایت، اجرای‎ ‎نورپردازی‎ ‎درختان‎ ‎و‎ ‎پیاده‌روهای‎ ‎سطح‎ ‎شهر، خرید‎ ‎‏76‏‎ ‎اصله‎ ‎پایه‎ ‎چراغ‎ ‎دکوراتیو‎ ‎جدید، سرویس‎ ‎و‎ ‎تعمیر‎ ‎چراغ‌های‎ ‎پارک، جابه‌جایی‎ ‎تأسیسات‎ ‎و‎ ‎امتیازات‎ ‎املاک‎ ‎و‎ ‎بناهای‎ ‎دردست‎ ‎تعمیر، ساخت‎ ‎دریچه‎ ‎کانال‎ ‎سطح‎ ‎شهر، رنگ‌آمیزی‎ ‎جداول‎ ‎شهر،‎ ‎رنگ‌آمیزی‎ ‎لوازم‎ ‎ورزشی، ‏لوله‌گذاری‎ ‎برای‎ ‎آبیاری‎ ‎فضای‎ ‎سبز، جمع‌آوری‎ ‎شبکه‎ ‎و‎ ‎تیرهای‎ ‎برق‎ ‎بتونی‎ ‎موجود‎ ‎در‎ ‎روبروی‎ ‎مسجد‎ ‎جامع،‎ ‎نصب‎ ‎پایه‎ ‎چراغ‎ ‎و‎ ‎تأمین‎ ‎روشنایی حاشیه‎ ‎زیرگذر‎ ‎روبروی‎ ‎آتش‌نشانی‎ ‎و‎ ‎ادامه‎ ‎نورپردازی‎ ‎درختان‎ ‎سطح‎ ‎شهر را جزء عملکرد واحد تأسیسات ‏از ابتدای مهرماه تا 20 اسفند است.‏

اخبار مرتبط با این خبر

لینک کوتاه خبر:

نظرات مردمی

ارسال نظر

جدیدترین خبرها

آپــارات

یادداشت ویژه

هیئت های نوشهر

بازی های بومی و محلی نوشهر