ما به فردایی روشن ایمان داریم
 
 
«نوشهر آنلاین» جز برترین "پایگاه خبری - تحلیلی" مازندران است كه در دی ماه سال 1390 راه‌‌اندازي شد.

اهداف گروه نوشهر آنلاین:

نقد جدي و اصولي را عنصر زاينده يك جامعه پويا مي‌دانيم و نگاه حزبي، پوسته‌اي - گروه گرايانه - يگانگي و طايفه‌اي را در برابر منافع ملي برنمي‌تابيم.
پيشرفت، سربلندي و سعادت كشور و شهرمان نوشهر را در گرو وحدت و يكپارچگي ملي، دادگري و خردورزي مي‌دانيم و اميدواريم بتوانيم در راه گسترش و نيرومند‌سازي اثربخش باشيم و كلام آخر دوباره‌گوئي جمله نخست است: «ما به فردایی روشن ایمان داریم».

جدیدترین خبرها

آپــارات

یادداشت ویژه

هیئت های نوشهر

بازی های بومی و محلی نوشهر