شرمندگی پدر و نگاه معصومانه دخترکی که فقط بر دستان پدر بوسه می‎زد/حسرت نشستن با لباسی نو پای سفره هفت‌سین

پدر می‎گفت: تمام سعی من بر این است که حقوقم را جهت پرداخت اجاره خانه و سیر نگاه داشتن شکم اعضای خانواده در طول یک ماه مدیریت کنم، دیگر در چنین شرایطی عید برایم تنها پیام‌آور غم و غصه و شرمندگی است.