م. ناخوش احوال

بوس عید خاتمی!

یکی از سران فتنه 88، در آستانه عید نوروز و برای آشتی مردم با هم، شعری بس عاشقانه سرود.لحظاتی قبل از وقوع طوفان

این تصاویر شگفت انگیز توسط تعدادی از افراد حرفه ای که در زمینه طوفان ها مطالعه می کنند تهیه شده است.