پیرو خبر منتشر شده

شرکت شن و ماسه ی دشت نظیر آلاینده ی محیط زیست تعطیل شد

با اتمام مهلت مجوز فعالیت موقت واحدهای تولید شن و ماسه دشت نظیر نوشهر و حکم قضایی صادره مبنی بر پلمپ و تعطیلی آنها که با همکاری نیروی انتظامی انجام گرفته بود،شرکت شن و ماسه ی دشت نظیر آلاینده ی محیط زیست تعطیل شد.سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی به ارزش حدود 70 میلیارد تومان در بندر نوشهر

سیاست سازمان بنادر و دریانوردی این است که به استثنای زیر بناها، ایجاد روبناها و تجهیزات را از طریق جذب سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی مدنظر قرار دهد و پروژه های توسعه ای این سازمان در راستای همین سیاست و با هدف ارتقای ظرفیت عملیاتی بنادر کشور به امضا می رسد.