رئیس مجمع نمایندگان مازندران:

آقایان مسئول، دور زدن ممنوع! + عکس نوشت

رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: وقتی در مجمع نمایندگان، تصمیم گرفته می‌شود که با هم برای توسعه مازندران همدل باشیم باید تا آخر پای حرف خود بایستیم، آقایان مسئول دور زدن ممنوع.