پیرو خبر منتشر شده

شرکت شن و ماسه ی دشت نظیر آلاینده ی محیط زیست تعطیل شد

با اتمام مهلت مجوز فعالیت موقت واحدهای تولید شن و ماسه دشت نظیر نوشهر و حکم قضایی صادره مبنی بر پلمپ و تعطیلی آنها که با همکاری نیروی انتظامی انجام گرفته بود،شرکت شن و ماسه ی دشت نظیر آلاینده ی محیط زیست تعطیل شد.