فریادهای "حاجی" در مجلس

در جریان اخطار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص حذف بند "ج" لایحه بودجه 96 حسینعلی حاجی دلیگانی در اعتراض به وارد نداستن این اخطار توسط مسعود پزشکیان برای دقایقی جو مجلس را به شلوغی کشاند.