ترامپ باید از اوباما عذرخواهی کند

یک نماینده کنگره آمریکا با بیان اینکه در صورت ثابت نشدن اتهامات وارده از سوی دونالد ترامپ علیه اوباما در خصوص شنود تلفنی خود، رئیس جمهوری آمریکا باید از اوباما عذرخواهی کند.
مقام دولتی که حکم بازداشت صادر کرد؟!

مسافرانی که قدم در هواپیمای مزین به پرچم جمهوری اسلامی می گذارند امنیت و آرامش خود را به رسم امانت به مقامات صلاحیت دارسپرده اند و از این رو نباید اعتماد آنان را به بازی گرفت.

اجازه طرح تفحص از وزارت بهداشت را ندادند

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفت که علی رغم این که تحقیق و تفحص از بهداشت و درمان شش ماه است در کمیسیون بهداشت در نوبت است اجازه طرح این تحقیق و تفحص داده نشده است.