ظریف: توافقی بهتر از برجام احتمالا دست‌یافتنی نیست

وزیر امور خارجه می‌گوید: در سطح بین‌المللی اتفاق نظر وجود دارد که برجام توافق خوبی بوده و هست و احتمالا توافق بهتری نیز وجود ندارد و ممکن نیست که توافقی که دو سال به دست آمدن آن به طول انجامید مورد مذاکره مجدد قرار گیرد.

نماینده مردم خرمشهر

دولت کار اجرایی را رها کرده و وارد فاز انتخاباتی شده/بی‌مهری‌های دولت به مطالبات مردم خوزستان‌

نماینده مردم خرمشهر گفت:بی‌مهری‌های دولت به مطالبات مردم خوزستان ادامه پیدا کند در انتخابات جبران می‌کنیم، دولت وظیفه دارد پاسخگوی مطالبات مردم باشد، شاید مردم نتوانند مستقیم مطالبات خود را مطرح کنند اما نمایندگان مردم باید پیگیر مطالبات مردمی باشند.

دادستان کل کشور خبر داد

اعدام بابک زنجانی بعد از استرداد پول‌ها/ حمایت دوباره آمریکا بازهم ریشه فتنه ۸۸ را نشان داد

دادستان کل کشور گفت: حکم بابک زنجانی قطعی شده ولی برای اینکه پول‌هایی که به جیب زده و غالبا هم در خارج از کشور است به بیت المال برگردد تا اجرای حکم استرداد پول‌ها، اجرای حکم اعدام انجام نمی‌شود.