بدعتی به نام "دخیل بستن به ضریح"

افرادی که به زیارت مشاهد مشرفه نائل می‌شوند باید از اعمالی نظیر دخیل بستن و قفل زدن پرهیز کنند؛ زیرا دخیل بستن از آثار فرهنگ جاهلی است و هیچ دستوری به آن در منابع دینی وجود ندارد.


تعبیر خداوند از نزدیکی روز قیامت

آیت‌الله ضیاءآبادی در جلسه تفسیر سوره مبارکه «اسراء» با اشاره به تعیبر خداوند از نزدیکی روز قیامت، به تشریح ویژگی‌های 3 گروه از امت پیامبر(ص) که در آسمان‌ها به خود می‌بالند، پرداخت.

فاطمی‌نیا: وقتی۵۰سال غفیله‌خواندن هم اثرگذارنیست

گاهی فرد ۵۰ سال نماز غفیله می‌خواند پس چه شد نتیجه‌اش؟! یک نماز غفیله باید تو را اصلاح کند، چرا هنوز وقتی وارد خانه می‌شوی، زن و فرزندت می‌لرزند؟! چون غفیله را فقط برای ثوابش خواندی و توجهی به مضامین آن نداشته‌ای.

عوامل شکست قیام نفس زکیه

حسنیان نسبت به عباسیان، خود را به پیامبر(ص) نزدیک‏تر می‏دانستند و در واقع، خود را مصداق حقیقی خاندان پیامبر(ص) می‏شمردند.