مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا ــ بیشکک

شکست ایران مقابل عمان

دیدار تیم‌های فوتبال امید ایران و عمان با شکست ایران به پایان رسید.یادداشت/ به بهانه احیاء دوباره شموشک نوشهر

تیم فوتبال نوشهر، بومی یا غیر بومی؟

حضور بالقوه پتانسیل‌های بومی جوان، عدم بومی‌گرایی در تیم فوتبال نوشهر را حتی اگر نخواهیم با لفظ خیانت مورد خطاب قرار دهیم، قطعا چیزی جز کم مهری و کم توجهی به آینده تمامی جوانان نوشهری نخواهد بود.