نگاهی به نامه تاریخی امام خمینی(ره) به گورباچف؛

از نگاه الهی و پیامبرگونه امام راحل تا پیامی زنده و جاوید برای هدایت بشر

با مطالعه پیام تاریخی امام راحل به میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر کمونیستی بلوک شرق درمی‌یابیم که این نامه، پیامی زنده و جاوید است که نه تنها برای گورباچوف، بلکه همه سیاست‌مداران شرق و غرب که در جهان مادی غوطه‌ورند، مصداق پیدا می‌کند.


تأثیر تقوا در استحکام خانواده

آثار تقوا و پرهیزگاری در رفتار انسان آشکار می شود، زن دیندار به همان اندازه که در فکر و عقیده با شوهر مقدس خود هماهنگ است.

نوشهرآنلاین گزارش می‌دهد

عرفه، فرصتی برای تقویت معرفت الهی و تزکیه نفس

در روز عرفه، خدای متعال سفره‌های رحمت و جود خویش را برای مردم می‌گستراند پس فرصتی است که باید غنیمت شمرد و از تمام لحظات آن را در جهت تقويت رابطه با خداوند استفاده کرد.