تیر دروازه مدافع سرسختی بود

منصوریان: به بدشانسی اعتقاد ندارم/ باید می‌بردیم

متاسفانه امروز تیر دروازه مدافع سر سختی بود. اعتقاد به بدشانسی ندارم و معتقدم باید زحمت کشید و به میزان زحمت شانس به ما رو می‌کند. بعد از این زحمات بود که به گل رسیدیم و اگر این گل را زودتر می‌زدیم، برنده از زمین بیرون می‌آمدیم.جدیدترین خبرها

آپــارات

یادداشت ویژه

هیئت های نوشهر

بازی های بومی و محلی نوشهر