آیت‌الله موحدی کرمانی: برجام بی‌اعتمادی به آمریکا را ثابت کرد

آیت‌الله موحدی کرمانی با بیان اینکه برجام به عنوان یک تجربه بی‌اعتمادی به آمریکا را ثابت کرد گفت: همین یک تجربه بس است و دیگر تجربه مجدد نکنیم چرا که آمریکا ثابت کرد دشمن ما است و دیپلمات‌های ما می‌گویند آمریکا به تعهدات خود عمل نمی‌کند.آیت‌الله موحدی کرمانی:

برجام به عنوان یک تجربه بی‌اعتمادی به آمریکا را ثابت کرد

آیت‌الله موحدی کرمانی با بیان اینکه برجام به عنوان یک تجربه بی‌اعتمادی به آمریکا را ثابت کرد گفت: همین یک تجربه بس است و دیگر تجربه مجدد نکنیم چرا که آمریکا ثابت کرد دشمن ما است و دیپلمات‌های ما می‌گویند آمریکا به تعهدات خود عمل نمی‌کند.


ناتوانی وزارت برجام و کمیته پرخرج المپیک

فدراسیون‌ها درآستانه ورشکستگی مالی

اگر تا دیروز بسیاری امید داشتند که با ورود سلطانی‌فر به وزارت ورزش، شاهد گشایش‌هایی جدی در این حوزه باشیم؛ اما فدراسیون‌ها در آستانه ورشکستگی مالی قرار دارند.جدیدترین خبرها

آپــارات

یادداشت ویژه

هیئت های نوشهر

بازی های بومی و محلی نوشهر