پشت پرده واردات گندم به نام کشورهای ممنوعه!

در شرایطی که ضریب خوداتکایی گندم در سال جاری به 85 درصد و واردات آن تا حدود 1.5 میلیون تن کاهش یافت، انتشار نام کشورهای ممنوعه آلوده به بیماری "سیاهک ناقص گندم" در میان واردکنندگان گندم حاشیه‌های بسیاری در پی داشت.

جدیدترین خبرها

یادداشت ویژه

جواد خسروی- کارشناس ارشد مسائل سیاسی

اقتصاد، چرا و چگونه ؟

اینکه در جمهوری اسلامی ایران طی‎ ‎یک دهه اخیر توسط رهبر انقلاب‎ ‎نام‌گذاری سال‌ها‎ ‎به شعار اقتصادی تعلق‌گرفته و در انقلابی که مبنای اساسی آن تحول فکری فرهنگی بر اساس ‏فرهنگ و آیین دین مبین اسلام است به اقتصاد این‌گونه پرداخته‌شده و می‌شود، این سؤال را ‏در ذهن برخی‌ها ایجاد می‌کند که اقتصاد چرا و چگونه؟بازی های بومی و محلی نوشهر